Thursday, 29 September 2011

Kata Nama Am

Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya.Dengan kata lain, perkataan Nama Am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum.  
manusia , orang
ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar dll
binatang
ayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan dll
tumbuh-tumbuhan
pokok, betik, rumput, lalang dll
benda
pasir, kayak, radio, rumah, pen, buku, dll
tempat
pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri dll
Kata Nama Am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.
Contoh:
Dia sedang menjinakkan seekor gajah.
Pada akhir ayat
Gajah itu berbadan besar.
Pada awal ayat