Tuesday, 25 October 2011

Bapaku PulangBapaku pulang dari kota
Bapaku belikan kereta
Kereta kecil warna merah
Akan kubawa ke sekolah

Ponponponponpon ponpon ponpon
Kereta kecil ku berbunyi
Marilah adik mari naik
Boleh kubawa jumpa nenek

Saturday, 8 October 2011

Bangau Oh Bangau

Wednesday, 5 October 2011

Taman Permainan


1. Puan Lim dan Siti berbual-bual dengan gembira di bawah sepohon pokok yang rendang.

2. Mei dan Lili bermain jongkang-jongket dengan riang sekali di taman permainan.

3. John menggelongsor dari papan gelongsor dengan berhati-hati.

4. Ali dan adiknya bermain buaian di taman permainan pada waktu petang.

5. Encik Tan membaca surat khabar sambil berehat di taman permainan.

Tuesday, 4 October 2011

Panduan Membina Ayat

  1.0  Pengenalan
  Hanya satu soalan bergambar / ilustrasi dikemukakan. Bagi menjawab soalan
  ini, dicadangkan langkah-langkah berikut:

    1.1  Baca dan fahami kehendak atau arahan soalan
           - Baca soalan dan fahami arahannya.
           - Anda dikehendaki menulis lima ayat lengkap berdasarkan situasi atau
             keadaan / aktiviti dalam bahan ilustrasi yang diberi.

    1.2  Memahami / meneliti situasi atau keadaan
           - Sama ada bahan ilustrasi itu gambar tunggal atau bersiri, anda perlu
             melihat dan memastikan perkara / situasi / keadaan yang terdapat
             dalam gambar / ilustrasi.
           - Catat perkara itu berdasarkan yang tersurat / nyata atau dilihat.
           - Masa yang dicadangkan untuk memahami situasi gambar ialah 3 minit.

    1.3  Menulis ayat yang lengkap
           - Ayat yang ditulis hendaklah lengkap.
           - Satu perkara / keadaan / aktiviti ditulis dalam satu ayat.
           - Masa yang dicadangkan untuk menulis ayat ialah 5 minit.

    1.4  Menyemak
           - Semak,  sama ada ayat yang ditulis benar-benar berdasarkan perkara /
             keadaan / aktiviti yang terdapat dalam gambar / ilustrasi.
           - Pastikan ayat yang ditulis mengikut struktur, selain ejaan, tanda baca
             dan pemilihan kata yang betul.
           - Masa yang dicadangkan bagi menyemak ialah 2 minit.


 2.0  Panduan Umum Menjawab Soalan

    2.1  Teliti Bahan
           - Teliti gambar yang terdapat dalam soalan
           - Kenal pasti tema / tajuk yang diberi
           - Kesan aktiviti / perlakuan yang terdapat dalam soalan
           - Tulis aktiviti- aktiviti yang ada pada gambar

    2.2  Membina Ayat
           - Bina lima ayat (nomborkan 1-5).
           - Bina ayat-ayat tentang maklumat  tersurat.
           - Membina ayat-ayat tersirat sebagai  pelengkap atau ayat utama.
           - Kelima-lima ayat anda berdasarkan kepada maklumat yang ada pada  
             bahan grafik. 
           - Boleh menamakan watak.
           - Susun ayat mengikut keutamaan isi.    

    2.3  Struktur Ayat
           - Ayat yang jelas menggambarkan maklumat yang hendak disampaikan.
           - Ayat yang dibina hendaklah ayat yang gramatis.
           - Membina ayat tunggal atau ayat   majmuk.
           - Ayat anda berdasarkan kepada maklumat tersurat sahaja. 
           - Ayat daripada isi tersirat mesti ada pertautan  dengan bahan grafik   

    2.4  Menyemak Semula
           - Semak dengan membaca semula ayat.
           - Tulisan anda hendaklah jelas dan kemas.

    2.5  Teknik Semasa Menjawab Bahan Grafik
           - Kenal pasti  kata kerja  & kata adjektif  dalam gambar.
           - Tulis kata kerja  & kata  adjektif  dalam gambar. (Kertas soalan)        
           - Menulis sebanyak mungkin kata kerja & kata adjektif 

    2.6  Isi Tersurat dan Isi Tersirat
           - Perkara-perkara atau aktiviti yang  terdapat atau yang dapat
             dilihat dengan jelas dalam gambar dikenali  sebagai maklumat tersurat.
           - Idea-idea yang berkaitan atau yang boleh dikaitkan dengan gambar        
             dikenali sebagai maklumat tersirat.

Monday, 3 October 2011

Kepentingan Memelihara Alam Sekitar (Fakta)

          Alam sekitar adalah alam di sekeliling kita seperti sungai,tumbuh-tumbuhan,dan bukit-bukau.Kita perlu memelihara keseimbangan alam sekitar.Alam sekitar yang bersih akan menjadikan kehidupan kita lebih baik.

       Alam sekitar adalah anugerah Tuhan kepada kita.Alam sekitar yang terpelihara akan dapat mendamaikan jiwa kita.Persekitaran bersih dan indah sesuai dijadikan tempat tinggal.Selain itu,alam sekitar yang tidak  tercemar akan dapat menarik kedatangan ramai pelancong.

   Tumbuh-tumbuhan perlu dipelihara kerana ia menjadi unsur penting dalam keseimbangan alam.Tumbuh-tumbuhan mengeluar kan gas oksigen.Gas oksigen ini diperlukan oleh manusia untuk pernafasan.Haiwan juga memerlukan tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan suber makanan.

    Selain itu,bukit-bukau dan gunung-ganang juga perlu dipelihara.Hutan tebal yang menghijau dijadikan sebagai kawasan tadahan hujan.Kawasan hutan menjadi habitat pelbagai jenis haiwan seperti harimau,singa dan gajah.Aktiviti pembalakan dan pertanian perlu dikawalkan agar tidak menjejaskan keseimbangan alam sekitar.

    Sungai dan lautan juga adalah sebahagian daripada alam sekitar yang perlu dipelihara.Sungai yang bersih merupakan sumber air kepada kita.Lautan yang terbertang luas menjadi tempat nelayan menangkap pelbagai jenis ikan.Kita perlu memelihara sungai dan lautan agar tidak tercemar supaya pelbagai jenis ikan dapat terus membiak.

    Sesungguhnya,kita perlu memelihara alam sekitar daripada pencemaran.Alam sekitar yang bersih akan menjadikan kehidupan kita lebih baik.Alam sekitar yang terpelihara merupakan hadiah yang tidak ternilai kepada generasi akan datang.