Thursday, 22 September 2011

Jenis Karangan

A. Karangan Berformat
1. Jenis Surat Kiriman Rasmi
2. Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi
3. Karangan jenis Ucapan
4. Karangan jenis Syarahan
5. Karangan jenis Dialog / Temuramah / Perbualan / Wawancara
6. Karangan jenis Berita
7. Karangan jenis Catatan Diari
8. Karangan jenis Laporan
9. Karangan jenis Perbahasan

B. Karangan Tidak Berformat
1. Karangan Jenis Pengalaman / Cerita / Gambaran / Situasi
2. Karangan Jenis Fakta / Penerangan
3. Karangan Jenis Perbincangan
4. Karangan Jenis Melengkapkan Cerita
5. Karangan Jenis Autobiografi / Biografi
6. Karangan Jenis Peribahasa